Navigatie menu

Waarom & Wat

Waarom & Wat
Ga naar het nieuwsoverzicht

Enthousiaste ouders

De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die graag op één of andere manier betrokken zijn bij de school. We komen regelmatig samen om van gedachten te wisselen, om ideeën te bespreken, activiteiten uit te werken, vragen te stellen aan de school, enz. En dit alles met 1 ding voor ogen: een zo fijn mogelijk klimaat creëren op school voor onze kinderen. Dit doen we uiteraard in nauwe samenwerking met de directie en leerkrachten.

kleuterspeelplaats.jpg

Wat gebeurt er met het ingezameld bedrag?

We hebben als ouderraad minimale werkingskosten daarom vragen wij elk schooljaar een bijdrage van € 2,5 per gezin. De opbrengst van de activiteiten gaat bijna integraal terug naar school. Elk jaar sponsoren we een aantal zaken: bijvoorbeeld betalen we de receptie naar aanleiding van de Eerste Communie, we sponsoren het bezoek en de cadeautjes van de Sint, ook wordt er elk jaar financiële hulp geboden aan de school. In overleg komt er een bepaalde som vrij voor de kleuter- en lagere school. Zo werd er in het verleden geïnvesteerd in de fietsenstallen en droegen we bij tot het vernieuwen van de kleuterspeelplaats.

item.page.title

Wie is wie

item.page.title

Lid worden