Waarom een ouderraad? Wat doet die eigenlijk?

De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die graag op één of andere manier betrokken zijn bij school. We komen regelmatig samen om van gedachten te wisselen, om ideeën te bespreken, activiteiten uit te werken, vragen te stellen aan de school, enz. En dit alles met 1 ding voor ogen : een zo fijn mogelijk klimaat creëren op school voor onze kinderen. Dit doen we uiteraard in nauwe samenwerking met de directie en leerkrachten.

Wie is wie?

Wil je weten wie in de klas van jouw kind de ouderraad vertegenwoordigt, klik hier

Wat doen we dan precies?

- We organiseren elk schooljaar een heel aantal activiteiten om  de school financieel te steunen, zoals bvb de spaghetti-avond, de Moederdag- en Vaderdagactie, enz.

- We organiseren ook activiteiten voor de ouders, met als bedoeling een gezellig samen-zijn. Voorbeelden hiervan zijn de quiz, info-avond of winterwandeling.

- We willen graag de stem van de ouders naar de school zijn, een tussenschakel tussen ouders en school. Dit kan via onze vergaderingen. Bovendien zijn we ook vertegenwoordigd in de schoolraad, waarin we een adviserende stem hebben.

- We geven informatie door aan ouders, via deze website en onze nieuwsflash.

Wie kan lid worden van de ouderraad?

Elke ouder van een leerling op school kan aansluiten. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Iedereen is altijd van harte welkom op onze vergaderingen. Die gaan door in de leraarskamer van de school, telkens met een glaasje en wat lekkers. Momenteel hebben we 25 leden in de ouderraad. De grote meerderheid daarvan zijn mama’s. Dus papa’s … kom eens een kijkje nemen. Jullie zijn meer dan welkom!

Hoe kan je als ouder mee betrokken zijn?

Hoe je je betrokkenheid invult, bepaal je helemaal zelf. De ene kan zich al wat meer engageren dan de andere. 
Wat kan je zoal doen:

- naar de activiteiten van de ouderraad komen (en zo de school mee financieel steunen), of je mening geven via mail of onze brievenbus.

- als doe-ouder mee helpen op (enkele van) onze activiteiten. We kunnen altijd helpende handen gebruiken!

- naar de vergadering van de ouderraad komen en daar mee nadenken en discussiëren over onze werking en alle dingen die onze kinderen aanbelangen.

- mee werken in een werkgroep van de ouderraad. Er zijn verschillende werkgroepen die rond een bepaald thema werken, bvb redactie, verkeersveiligheid, jaarthema. Elke activiteit die we organiseren wordt ook voorbereid en uitgewerkt in een werkgroep.

Wat gebeurt er met het geld dat de ouderraad verzamelt via de activiteiten?

We hebben als ouderraad natuurlijk wel wat werkingskosten. Maar dit is zeer minimaal. We vragen hiervoor ook elk schooljaar van elk gezin 2,5€. De opbrengst van de activiteiten gaat dus bijna integraal terug naar school. Elk jaar sponsoren we een aantal zaken : we betalen bvb de receptie nav de Eerste Communie, we sponsoren het bezoek en de cadeau’s van de Sint, en elk jaar geeft de school aan waarvoor ze financiële hulp kunnen gebruiken. In overleg wordt er dan een bepaalde som gegeven aan zowel kleuterschool als lagere school. Zo werden in het verleden al beamers, ludostops, enz aangekocht.